ทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม PYK

ดร.สัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์และ ดร.วรารัตน์ กาญจนเพ็ญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารได้ร่วมประชุมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2022 เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่มีความผันผวนและท้าทายจากหลายปัจจัยที่สำคัญ จากปัญหาการระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงอยู่ในสภาวะเรื้อรังมากว่า 2 ปี ส่งผลกระทบต่อทุกหลายภาคส่วนธุรกิจ แต่ในปี ที่ผ่านมาบริษัทยังคงสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาระดับการเติบโตเอาไว้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ในขณะเดียวกันบริษัทยังรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ ด้วยการปรับตัวและมองผ่านสถานการณ์ในภาพใหญ่และกำหนดกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทยังคงยึดมั่นและเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามผ่านความท้าทายได้ในหลายมิติ คือ ความยึดมั่นมากว่า 25 ปี ที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น และการบริการที่เหนือระดับเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด เพราะรอยยิ้มที่กว้างที่สุดของลูกค้า เป็น Passion ในการทำงานของทีมงานทุกคนในบริษัท เพราะบริษัทเองยังคงยึดมั่นกับสโลแกน “ทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม” (Driving Your Biggest Smile) อยู่เสมอ Biggest Smile) อยู่เสมอ

เราจะพาคุณเข้าสู่เว็บไซต์ใน 8 วินาที...