มาตรฐานงานปรับสภาพ PYK

ดร.สัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีวายเค คาร์ส เซ็นเตอร์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายงานปรับสภาพ (Re-Condition) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการดำเนินงานที่มุ่งส่งมอบรถยนต์มือสองในคุณภาพดีและมีมาตรฐานที่ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ โดยบริษัทได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานของฝ่ายงานปรับสภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ISO 9001 ที่เป็นระบบรับประกันคุณภาพ เป็นการควบคุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำ การปรับสภาพที่ดีตั้งแต่ต้น จะสร้างผลลัพธ์ของกระบวนการรถมือสองที่ผ่านการแปรสภาพและสามารถกลับมาสวยงามใกล้เคียงรถใหม่ ที่สร้างความเชื่อมั่นและสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้ การที่บริษัทมุ่งมั่นในการกำหนดและควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานในทุกขั้นตอนเหล่านี้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อเน้นและตอกย้ำความพึงพอใจและสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าทุกคน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการสร้างความสุขในการส่งมอบรถยนต์ที่ลูกค้าจะมีแต่รอยยิ้ม เพราะบริษัทเองยังคงยึดมั่นกับสโลแกน “ทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม” (Driving Your Biggest Smile) อยู่เสมอ