สำเร็จ โล่เงิน Youtube จากช่อง “AON PYK”

ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากผู้ติดตาม 1 แสนคน ทีมงานยืนยันที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ดีๆออกมา พัฒนาคุณภาพของเนื้อหาให้กับผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง

การมีผู้ติดตามมากขึ้นนั้นก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเนื้อหาที่ดีและน่าสนใจ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ทีมงานใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง และสร้างการติดตามอย่างต่อเนื่องในอนาคต