𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗘

CRASX โตโยชัวร์ พาราวินเซอร์ ไม่ได้มาเล่นๆ คว้ารางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม “𝗧𝗢𝗬𝗢𝗧𝗔 𝗦𝗨𝗥𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗘𝗠𝗔𝗡 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦𝗧” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายธุรกิจรถใช้แล้ว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานขายได้นำความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์บนช่องทาง FACEBOOK ไปปฏิบัติให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านการทำการตลาดสำหรับรถใช้แล้ว

จากกิจกรรมนี้โตโยชัวร์ พาราวินเซอร์ ศรีนครินทร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทการแข่งขันสำหรับพนักงานขาย (Saleman) และยังได้รับรางวัลพิเศษในการแข่งขันประเภทการแข่งขันสำหรับพนักงานขาย(Saleman) และประเภทการแข่งขันสำหรับผู้จำหน่าย (Dealer) อีกด้วย

ทั้งนี้โตโยชัวร์ พาราวินเซอร์ ศรีนครินทร์ ขอขอบคุณสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ และขอสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของเราต่อไป